środa, 28 stycznia 2015

Pacjent na pierwszym miejscu


Każdy szpital musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania wspólnoty w zakresie określonym przez podmiot tworzący (np. miasto, powiat, województwo). Szpitale są na ogół jednostkami non profit (działającymi nie dla zysku), które realizują wielorakie cele (medyczne, społeczne, ekonomiczne).Najistotniejszymi celami szpitali jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, ich dostępności, ciągłości, kompleksowości oraz skuteczności i efektywności ich udzielania. Rzetelna realizacja celów szpitali gwarantuje to, że w systemie opieki zdrowotnej bytem najważniejszym jest pacjent. Realizacja celów szpitali musi być w interesie pacjenta permanentnie monitorowana. Monitoring szpitali, z uwagi na ich złożoną i wieloaspektową działalność, napotyka na szereg utrudnień. Bardzo często ocena dokonań jest możliwa dopiero po zrealizowaniu pomiarów w dłuższym okresie czasu. Wydawać się może, iż ocena ta jest „spóźnioną”, ale posiada ona ogromny walor poznawczy.

czwartek, 13 listopada 2014

Narodowe Święto Niepodległości

96 lat temu, 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. To oznaczało ogromny wysiłek i zaangażowanie ze strony Polaków, którzy nie poddali się w walce o wolność. O tym, jak ważne jest poczucie niezależności i narodowej dumy, również we współczesnej historii, przypominały oficjalne uroczystości w wielu miejscach regionu. Celebrowałem tę piękną rocznicę w moim mieście - w Bydgoszczy. Święto 11 listopada to doskonała okazja do  uświadomienia nam współczesnym, jak wielką wartością i darem jest wolność i posiadanie własnego, niepodległego państwa. Jeszcze rok temu ktoś mógłby pomyśleć, że sprawa ta jest wprawdzie oczywista, ale i trochę teoretyczna, bowiem niepodległość po prostu mamy. Dzisiaj wobec odradzającego się imperializmu rosyjskiego i związanych z tym zagrożeń trwałość polskiej niepodległości i bezpieczeństwa naszego państwa stają się problemem bardzo realnym. Dzień 11 listopada to narodowe święto wolności. Historyczna radość nie może nas jednak usypiać, bo zbyt dobrze wiemy, jak krucha jest wartość suwerenności w naszym położeniu geopolitycznym, zwłaszcza wobec zupełnie realnych współczesnych zagrożeń.Od tamtego, odległego o 96 lat 11 listopada nasza Ojczyzna doświadczyła już śmiertelnego zagrożenia w wojnie z bolszewikami 1920 roku, przeżyła koszmar wojny i okupacji oraz półwiecze sowieckiego komunizmu. „Kto nie wyciąga wniosków z przeszłości, skazany jest na jej powtarzanie”. Cóż zatem czynić, aby uniknąć powtórki? Nie ulegajmy obcym interesom i wpływom; kształtujmy nasze niepodległe państwo według naszych potrzeb i wyobrażeń, naszych marzeń i tęsknot.

niedziela, 2 listopada 2014

KRYTERIA I ICH HIERARCHIA. WYBORY 2014

Wybory samorządowe wyzwalają w nas wiele pozytywnych zachowań. Podejmujemy się wysiłku oceny tego, co zdarzyło się w przeszłości i próbujemy, śledząc kreatywność tych, którzy w wyborach zamierzają poddać się publicznej ocenie, odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące przyszłości. Oceniamy kandydujących, programy ich partii czy komitetów wyborczych. Oceny tej dokonujemy w oparciu o posiadaną wiedzę, do której dostęp mamy bardzo zróżnicowany oraz w oparciu o kryteria, które określamy i hierarchizujemy my sami, często tylko na własny użytek. Oceny tej dokonujemy również posiłkując się oceną innych, z  których zdaniem przeważnie lub zawsze bardzo się liczymy. Wybór nasz jest zatem w każdym przypadku wyborem wysoce zindywidualizowanym i oby tak było zawsze. Każdy z nas oczekuje lepszej przyszłości. Ta lepsza przyszłość zależy w dużej mierze od nas samych, od naszych wyborów. To my zdecydujemy 16 listopada 2014 roku o jakości naszych przywódców, liderów różnych szczebli samorządowych.


sobota, 25 października 2014

30. rocznica śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 16 października 2014 roku w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy odbyły się uroczystości, którym przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. Em. Ks. Abp Wojciech Polak Prymas Polski. Po procesji różańcowej z Relikwiami Bł. Męczennika i ucałowaniu Relikwii odbył się koncert w wykonaniu bydgoskiego zespołu „Collegium Yocale". Po mszy św. miała miejsce prapremiera filmu „Ostatnia Droga" w reż. Roberta Wichrowskiego i Józefa Herolda.
„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Mamy mówić prawdę, choć inni milczą. Za prawdę trzeba cierpieć. Zachować godność człowieka, to znaczy być wewnętrznie wolnym”. W mojej opinii godność człowieka jest pochodną  wolności naszych  serc. Musimy o tym zawsze pamiętać. Musimy, zdając sobie sprawę z tego, że człowiek to byt, który zapomina. Zapomnienie jest pasożytem pamięci. Nie byłoby jednak zapomnienia bez zdolności do zapamiętywania. Pamięć zakłada walkę z zapomnieniem. Człowiek, na szczęście  czyni wiele, aby w pamięci pozostawić to, co najważniejsze, co już obecnie jest dziedzictwem przyszłych pokoleń. Nasza obecność na  koncercie-spektaklu, nasze „bycie razem”, to świadectwo walki z zapomnieniem. Musimy i będziemy pamiętać mroczne czasy komunistycznej rzeczywistości, rzeczywistości, w której akceptowalne były: donosicielstwo, cynizm, pogarda dla człowieka, brak honoru, radość z zadawanego bólu, radość z poniżania, brutalność, upokorzenie.  Tylko w takich warunkach mogła zdarzyć  się męczeńska śmierć Błogosławionego Ks. Jerzego. Ta śmierć jest ofiarą złożoną na ołtarzu naszej godności. Ta śmierć jest przypomnieniem, jak ważną jest wolność naszych serc. Jest zatem  naszym obowiązkiem budowanie rzeczywistości wolnej od cynizmu i pogardy, upokorzenia, rzeczywistości opartej na solidarności, szacunku do drugiego człowieka, zaufaniu, lojalności, współczuciu, honorze. Musimy być zawsze RAZEM, tak jak dzisiaj, aby w naszej pamięci pozostało to, co dla budowania wolności serc przyszłych pokoleń  jest najistotniejsze.
wtorek, 7 października 2014

ŻYCZENIA BYDGOSZCZANINA


Zawsze, gdy możemy skorzystać z przywileju wypowiadania się, dokonywać musimy wyboru między tym, co słuchacze chcieliby usłyszeć, a tym co w przekonaniu mówcy dobrze byłoby przekazać.Wybieram to drugie, czyli będę się narzucał.Przyszłość, w mojej opinii  jest bardzo interesującą. Choćby dlatego, że jest to ten czas, w którym przyjdzie nam wszystkim spędzać resztę życia. Przyszłość nie jest obarczona porażkami, których w tym, co za nami więcej czy mniej znaleźć można.W tym miejscu, w gronie miłośników Bydgoszczy składam życzenia mojemu miastu na najbliższą przyszłość: Życzę Tobie NASZA BYDGOSZCZY dobrego rządzenia, które powinno być rozumiane jak pewnego rodzaju całość, takie „trzysta sześćdziesiąt stopni”. Niechaj wypełnia je transparentność, rządy prawa, skuteczność, responsywność oraz partycypacja.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Początek października to czas rozpoczęcia nauki przez studentów. Miałem wielką przyjemność uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego bydgoskich uczelni : Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Inauguracja roku akademickiego to jeden z tych momentów, w którym można wyraźnie rozgraniczyć to co za nami (przeszłość) od tego co przed nami (przyszłość). Przyszłość jest bardzo interesującą choćby dlatego, że jest to ten czas w którym przyjdzie nam wszystkim spędzać resztę życia. Przyszłość nie jest obarczona porażkami, których w tym co za nami więcej czy mniej znaleźć można. Już dzisiaj musimy przesądzać o tym, co czynić, aby to co przed nami było sukcesem, pomyślnością, źródłem szczęścia, satysfakcją. 

niedziela, 28 września 2014

Dożynki Prezydenckie Spała 2014


Dożynki Prezydenckie odbyły się w dniach 20-21 września 2014 roku. Po raz pierwszy Dożynki Prezydenckie zostały zorganizowane w Spale w 1927 roku przez Ignacego Mościckiego. Impreza ma więc już 86 lat. Do przedwojennej tradycji w 2000 roku powrócił Prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez kolejnych Prezydentów RP. Główna część imprezy rozpoczęła  się w niedzielę (21 września) w południe uroczystą mszą świętą w Kaplicy Polowej AK. Po mszy nastąpiła najbarwniejsza część dożynek, czyli przejście korowodu dożynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie na scenie dożynkowej odbywała się część oficjalna imprezy. Wolność, którą możemy się dziś cieszyć jest plonem zasiewu dokonanego ćwierć wieku temu - powiedział w niedzielę podczas święta plonów w Spale prezydent Bronisław Komorowski. W tym szczególnym roku możemy Dożynki Prezydenckie w Spale przeżywać, jako dożynki całego 25-lecia polskiej wolności – podkreślił prezydent. Dla mnie Dożynki Prezydenckie są znakomitą okazją do zwrócenia uwagi, jak istotną aktywnością  jest zabezpieczenie płodów rolnych, dożynki to okazja  na docenienie wszystkich ludzi związanych z pracą na roli. Tegoroczne Dożynki były dla mnie okazją do spotkania z prezydentem RP i jego małżonką, podczas którego mogłem przekazać, jak istotnym dla naszego województwa jest sektor rolniczy.